ERFARINGER

Formålet med denne delen av Din Psykolog Online er å samle erfaringer som kan komme til gode for alle som rammes av en psykisk lidelse og for fagfolk og politikere som ønsker å bedre tilbudet i psykisk helsevern gjennom å lytte til brukerne. Her vil du finne innlegg fra mennesker som selv har opplevd å ha en psykisk lidelse og som har personlige erfaringer med ulike behandlingstilbud og hva som hjelper eller hindrer bedringsprosessen. I tillegg presenteres resultater fra forskning på behandlingstilbud i Norge.  

For å gjøre ressursen så nyttig som mulig er jeg avhengig av hjelp fra dere som leser. Tips om gode blogginnlegg, artikler og informasjon fra brukerorganisasjoner og rapporter fra relevant forskning kan sendes til Din Psykolog. Jeg vil også benytte anledningen til å rette en takk til dere som allerede har vært med å bidra her.  

Under menyen "Erfaringskompetanse" finner du lenker til ulike kategorier av erfaringer. "Veien videre: håp og mestringsstrategier" presenter innlegg hvor mennesker med ulike psykiske vansker beskriver hva som har vært viktig for dem i arbeidet med å bli bedre. Fortellingene gir håp om at selv de som har vært veldig langt nede kan komme seg opp og finne ny mening i tilværelsen. Blant historiene finner du Valgerd som knapt hadde vært ute av leiligheten på flere år men som nå er iferd med å overvinne angsten, og Ingeborg som har greidd å gi næring til seg selv og kroppen sin og kan begynne å se forbi anoreksien. 

Under kategorien ”Brukernes forslag til tiltak og endringer i psykisk helsevern” beskriver brukerne sitt møte med dagens tjenestetilbud og kommer med forslag til endringer, mens ”Hjelp som hjelper” er skildringer av det som har blitt opplevd som gode møter med behandlere eller gode hjelpetiltak. "Hjelp som gjorde vondt verre" er eksempler på tiltak eller framgangsmåter som kan virke sårende eller krenkende.

Tilsammen kan disse erfaringene være til nytte både for de som søker hjelp og de som ønsker å forbedre behandlingstilbudet.