Hjelp ved akutte kriser

Din Psykolog Online kan desverre ikke hjelpe i akutte kriser. Hvis det er umiddelbar fare for liv og helse, ring Øyeblikkelig hjelp 113.

Hvis situasjonen er mindre akutt, ta kontakt med legevakten. Bor du i Oslo kan du ta kontakt med psykiatrisk legevakt

Du kan også ringe en av disse krisetelefonene:

Kirkens SOS: 815 33 300 (døgnåpen)

Mental Helse - hjelpetelefonen: 116 123 (døgnåpen)

Oslo krisesenter: Krisetelefon for menn og kvinner som har vært utsatt for vold: 22 48 03 80 (døgnåpen)

Krisetelefon for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep: 116 111 (døgnåpen)

Krisetelefon for kvinner og menn med spiseforstyrrelser: 22 94 00 10