Utskrift

Åpent brev til kollegaer i psykisk helsevern

Velkommen til Din Psykolog Online kjære kollega. Jeg inviterer deg herved med på en reise inn i noe som for de fleste av oss er ukjent terreng: bruk av internett som terapeutisk virkemiddel og som arena for faglig utvikling og selvransaking. Mange av klientene/pasientene våre har allerede reist rundt her på nettet en stund, så det er kanskje på tide å benytte seg av det potensialet som ligger i denne måten å nå ut til og kommunisere med dem.

For å bygge opp dette nettstedet har jeg reist rundt på nettet og samlet på lenker til steder hvor folk snakker åpent om sine psykiske lidelser og deler erfaringer om hva som har vært nyttig og mindre nyttig for dem. Denne reisen har virkelig åpnet øynene mine for verdien av å lytte til brukerne på deres arena. Blant likesinnede har de greid å sette ord på opplevelser og meninger som sjelden kommer fagfolk for øre. Her finner vi sider ved klientene våre som ofte ikke kommer fram i behandlingssituasjonen. Bidragene deres er en gullgruve for alle som ønsker å forbedre sin terapeutiske tilnærming og tilbudet i psykisk helsevern. 

Mange av innleggene jeg har lest har gjort meg mektig imponert, både av forfatterens innsikt, kunnskap, pågangsmot, ærlighet og litterære og kunstneriske evner. Imidlertid har reisen på nettet også til tider gjort meg litt urolig. Økt åpenhet fører til nye dilemmaer. Når ufaglærte prøver å hjelpe hverandre kan misforståelser om medisiner, terapiformer, symptomer og diagnoser lett spres. Det er heller ikke uproblematisk når noen skildrer bruk av skadelige mestringsstrategier som kutting, spisevegring og rus. Jeg savner en større tilstedeværelse på nettet av psykologer og andre fagpersoner som kan bidra til at den nye åpenheten rundt psykisk helse får en så positiv utvikling som mulig. Noen få psykologer har allerede etablert seg, og jeg har laget en oversikt over disse her på Din Psykolog Online. Jeg har også satt opp et tilbud om online terapi for de som trenger hjelp, i tillegg til at jeg har lenket til informasjon om psykisk helseverntjenester, brukerorganisasjoner, støtteorganisasjoner og nødtelefoner.

Cyberspace er en arena som er godt egnet til debatt om psykisk helse på tvers av tradisjonelle divisjoner mellom fagfolk og brukere. Her er det lettere for brukerne å si hva de mener uten å føle seg tynget av roller og hierarkier, og fagfolk kan møtes på tvers av geografiske og institusjonelle grenser. Din Psykolog Online har åpnet for et slikt bredt debattforum på bloggen.  

Din Psykolog Online er et prosjekt som vil være i stadig utvikling og dine kommentarer, forslag og bidrag er alltid velkomne. 

Ellers ønsker jeg deg lykke til på reisen og foreslår at du begynner med å ta deg en tur innom siden med brukererfaringer og siden for psykologer på nettet.  

 

Vennlig hilsen

Eva Jacobsen, klinisk psykolog