Utskrift

Ideen bak Din Psykolog Online

Skrevet av Eva Jacobsen.

Har du merket at det har begynt å skje noe når det gjelder folks åpenhet om psykiske problemer...? Tabuene løftes sakte men sikkert. Den ene etter den andre står fram og forteller sin historie. Det har blitt okay å si at man sliter med angst eller har hatt et "nervøst sammenbrudd". Det går an å fortelle at man har vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Og Rigmor Galtung er "nesten litt stolt" av diagnosen bipolar etter som hun knytter det til positive egenskaper som kreativitet og orginalitet. Jeg tror at særegenheter ved internett kommunikasjon har en del av æren for denne nye åpenheten.   

Her på nettet har det oppstått både formelle og uformelle nettverk hvor folk deler egne erfaringer med psykiske lidelser. Med gjensidig støtte har det blitt enklere for stadig flere å åpne seg, sette  ord på sin smerte og beskrive sine forsøk på å mestre ulike problemer. Det har også blitt vanlig å beskrive erfaringer med ulike behandlingstilnærminger, skildre møtet med fagfolk og institusjoner innen psykisk helsevern, og organisere interesseorganisasjoner for å få gjennomslag for brukerstemmer. På den andre siden bruker også nå noen fagfolk internett til å spre informasjon om psykiske lidelser, skape aksept, utfordre myter og informere om og debattere ulike behandlingsalternativer.

Det finnes mye verdifullt i det som skrives både av fagfolk og legfolk. Målet med denne nettsiden er å bringe sammen disse ulike bidragene på en måte som kan fremme psykisk helse. Mennesker som søker hjelp kan bruke nettstedet til å finne likesinnede som skriver om sine erfaringer, og til å finne informasjon om psykologi, psykiske lidelser, behandlingstilbud, selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner. I tillegg vil de også kunne benytte seg av tilbudet om online terapi. Fagfolk kan ha like stor nytte av denne ressursen i arbeidet med å forbedre både egen behandlingstilnærming og tilbudet innen psykisk helsevern. I den forbindelse anbefaler jeg dem å lese "Åpent brev til kollegaer i psykisk helsevern". På bloggen kan tema relatert til psykisk helse debatteres fritt av alle.  

Sammen kan vi rive ned fordommer, synliggjøre sider ved samfunnet som øker psykiske problemer, dele personlige erfaringer om hva som kan hjelpe, og engasjere hverandre i tiltak som kan bidra til løsninger. 

 

Hjertelig velkommen til Din Psykolog Online!

Eva Jacobsen

Din Psykolog