Utskrift

ONLINE TERAPI

   

   

Online terapi / e-terapi

Din Psykolog Online tilbyr online terapi eller e-terapi som det også er kjent som. Alle kan få hjelp og det stilles ingen krav om henvisning. Her kan du lese mer om online terapi og om hvordan Eva Jacobsen kan bli din psykolog. 

Hva er online terapi?

Online terapi er en betegnelse som brukes om psykoterapi når konsultasjonene foregår på internett i steden for eller i tillegg til terapeutens kontor. Ulike kommunikasjonsformer kan tas i bruk, som for eksempel e-post, chat og videokonferanser. Tilbudet åpner for bredere valgmuligheter for mennesker som søker terapi både ved at de kan få hjelp av terapeuter og terapiformer som ikke er tilgjengelige i nærmiljøet, ved at terapien kan finne sted i hjemmet eller hvor enn klienten måtte ønske det, og ved at kommunikasjonen kan foregå skriftlig. 

Det finnes to typer e-terapi: 

1.individuelle konsultasjoner gitt av en terapeut

2.standardiserte programmer hvor man kan finne informasjon om en bestemt behandlingstilnærming og lære ulike teknikker som kan bedre den psykiske helsen

 

Din Psykolog Online tilbyr online terapi ved hjelp av individuelle e-post konsultasjoner. Denne terapiformen har blitt mer utbredt det siste tiåret, og forskning har vist at resultatene er på linje med tradisjonelle tjenester. Her finner du en analyse av effekten av ulike former for e-terapi 

 

 

Hvem passer online terapi best for?

 

Online terapi kan være et godt valg for deg hvis du:

føler deg komfortabel med å bruke internet og e-post

kan skrive relativt raskt på et tastatur (riktig staving er ikke viktig)

liker å uttrykke deg skriftlig

 

Online terapi passer spesielt godt for deg hvis du faller i en eller flere av de følgende kategoriene:

  • du har vanskelig for å åpne deg når du sitter foran et annet menneske men greier å sette ord på ting når du skriver
  • du har begrenset tid eller trenger mye fleksibilitet rundt tidsplanleggingen
  • du reiser mye eller er helt eller delvis bosatt i utlandet
  • du er bosatt langt fra nærmeste psykologtjeneste
  • du har vansker med å komme ut av huset grunnet omsorg for andre eller fysisk eller psykisk sykdom
  • du har vansker med å konsentrere deg om samtaler, hører dårlig eller har problemer med hukommelsen (konsultasjonene vil være tilgjengelige som tekst som kan leses omigjen så mange ganger du vil)
  • du liker å ha god tid til å tenke over personlige spørsmål før du kommer med et svar

 

 

 

Hvem passer online terapi mindre bra for?

 

Siden Din Psykolog Online ikke er tilknyttet helsetjenester og fagpersoner i ditt nærmiljø er tilbudet ikke egnet hvis du har behov for at din psykolog er del av et koordinert støtteapparat rundt deg; med for eksempel muligheten til periodevise innleggelser på psykiatrisk sykehus eller avrusningsinstitusjoner, dagtilbud, hjelp med tilpasset arbeidsplass, sykemeldinger og/eller teammøter med ulike fagfolk som er involvert i din behandling. En terapeut som er langt borte fra deg geografisk kan ikke ordne med innleggelser eller annen akutt hjelp. Har du slike behov kan disse bedre ivaretas av en psykolog i nærmiljøet. Online terapi kan i noen slike tilfeller fungere som et tillegg til ditt ordinære støtteapparat så fremt du oppgir en fagperson som din online psykolog kan henvende seg til ved akutte kriser.

Siden en online psykolog ikke har anledning til å se sin klient er det viktig at klienten til en viss grad kan sette ord på sine følelser og beskrive sine reaksjoner på psykologens innspill.

 

Hvilke tjenester tilbyr Din Psykolog Online

Din Psykolog Online tilbyr terapi gjennom e-post konsultasjoner. Konsultasjonene fungerer i prinsippet som regelmessige timer på psykologens kontor. Blir du tatt opp som klient vil du motta en ukentlig e-post som leder deg gjennom den terapeutiske prosessen. Selv kan du skrive til psykologen så ofte og så mye du vil. Jo mer informasjon du gir, jo bedre kan terapien tilpasses dine behov. Ønsker du faste rutiner rundt behandlingsprosessen kan det avtales faste dager for når e-poster skal sendes og mottas.

Alle klienter får behandling av psykolog Eva Jacobsen. Du kan finne mer informasjon om psykologen her.

Priser

 

Din Psykolog Online er en privat psykologtjeneste hvor terapien betales av klienten. Tjenesten er likevel rimeligere enn ved tradisjonell terapi på psykologens kontor.

 

Pris for e-post konsultasjoner: 800 kroner per uke

(Du vil motta en ukentlig e-post fra psykologen og kan selv sende så mange e-poster du vil).

 

Halv pris for de som mottar trygd eller har svært lav inntekt.

 

Priser for utredningsarbeid fås ved henvendelse.

 

Tjenesten betales på forskudd. Du betaler først når du har fått brev om at du har blitt akseptert som klient. Betalingen skjer trygt ved hjelp av PayPal. Du vil få en e-mail fra PayPal med betalingsinstruksjon.

 

 

 

Pasientrettigheter og konfidensialitet

Som godkjent norsk psykolog er Eva Jacobsen bundet av de lover og regler som til enhver tid gjelder norske psykologer. Du kan lese mer om disse lovene og pasientrettigheter på nettsiden for Norsk Psykologforening. Tilbudet om online terapi faller inn under lovverket for helsehjelp. Lovverket stiller krav til journalføring. Journalen vil bli skrevet i samarbeid med deg. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har utviklet regler som gjelder når helsetjenester tilbys gjennom internett. 

Med hensyn til konfidensialitet gjelder følgende:

 • Din Psykolog Online verner om ditt privatliv og psykologen vil ikke dele informasjonen du oppgir med noen andre.
 • Journalen er ikke tilgjengelig elektronisk og er derfor sikret mot uautorisert innsyn.
 • Din e-post adresse blir behandlet som konfidensiell og vil ikke på noen måte bli brukt til kommersielle formål.

Norsk Psykologforening spesifiserer at "unntak fra taushetsplikten gjøres dersom det foreligger åpenbar fare for klienten eller andre". Psykologen kan også i henhold til loven være forpliktet til å gi fra seg opplysninger, for eksempel til offentlige instanser som har ansvaret for kvalitetssikring av psykologtjenester.

Ved bruk av data som kommunikasjonsmiddel møter man utfordringer når det gjelder å beskytte klienters informasjon mot muligheten for "hacking", virus eller tilgang på informasjon ved tyveri av datautstyr. For å beskytte din informasjon følger Din Psykolog Online anbefalingene fra NST. 

 

Din Psykolog bruker ProtonMail for å oppnå høyeste nivå av beskyttelse. ProtonMail lagrer og sender meldinger i kryptert form for å sikre innholdet. E-post meldinger og chat konsultasjoner lagres ikke på psykologens datamaskin men på eksternt elektronisk minne og som papirutskrift som begge forvares i låst arkiv. Korrespondansen kan lagres trygt i ProtonMails krypterte lagringsarkiv. Pasientjournaler oppbevares bare på eksternt elektronisk minne og som papirutskrift i låst arkiv.

For å sikre klienters konto-opplysninger skjer all betaling gjennom PayPal.

For at informasjonen skal forbli privat er det også viktig at klientene tar visse forholdsregler.

For å kunne registrere deg må du opprette en egen konto med ProtonMail. Denne tjenesten er gratis. 

Passord må holdes hemmelig. Glemmer du passordet kan du ikke få nytt men må opprette en ny konto ettersom Protonmail ansatte ikke har tilgang på brukernes passord. 

Kommunikasjoner med psykologen bør ikke lagres på bærbar PC, smart-telefon eller andre bærbare elektroniske medier ettersom disse lett kan bli utsatt for tyveri. Det anbefales ikke å ta vare på korrespondansen på annet vis enn ved å lagre den i Protonmails arkiv. Ønsker du likevel å skrive ut deler av korrespondansen eller lagre den på et eksternt minne må du forsikre deg om at ingen uvedkommende kan få adgang til informasjonen. 

Siden man ikke kan garantere seg mot alle muligheter for datatyveri kan Din Psykolog Online ikke ta ansvar for eventuell skade som måtte oppstå som følge av slike ulovlige aktiviteter.

 

Registrering

For å få tilbud om online terapi må du registrere deg som klient. Følg disse tre enkle skrittene for å søke om å bli klient:

 

1.Les informasjonen på denne siden nøye for å vurdere om online terapi passer til dine behov.

 

2.Opprett en e-post konto med ProtonMail.

 

3.Send en e-post fra din ProtonMail konto til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Skriv at du ønsker å bli klient og fortell litt om din situasjon og hva du ønsker hjelp med.

 

Psykolog Eva Jacobsen vil ta kontakt med deg via e-post adressen så snart som mulig.